Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

SMS Intermediair is aangesloten bij de NBBU en volgt deze algemene voorwaarden. Voor een overzicht van deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar de website van de NBBU. Uitzondering wordt gemaakt op Artikel 24: Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende. Afwijkend van de NBBU hanteert SMS een periode van 12 maanden.

Vacatures
Amsterdam | Eindhoven
Burgemeester Haspelslaan 67
1181 NB Amstelveen
T: (020) 404 35 00
F: (020) 404 35 01
E: amsterdam@sms-intermediair.nl
Geldropseweg 20
5611 SH Eindhoven
T: (040) 211 40 75
F: (040) 211 40 97
E: eindhoven@sms-intermediair.nl