Algemene Voorwaarden

SMS Intermediair is aangesloten bij de NBBU en volgt deze algemene voorwaarden. Voor een overzicht van deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar de website van de NBBU. Uitzondering wordt gemaakt op Artikel 24: Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende. Afwijkend van de NBBU hanteert SMS een periode van 12 maanden.