privacy statement - SMS Intermediair
Zoek in 51 vacatures
Home > privacy statement

privacy statement

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van SMS Intermediair.

SMS Intermediair is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten. Een exemplaar van de gedragscode kunt u aanvragen bij het onderdeel van SMS Intermediair waar u klant bent.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt SMS Intermediair om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van SMS Intermediair, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van SMS Intermediair waar u klant bent.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat SMS Intermediair zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die SMS Intermediair jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om aan het onderdeel van SMS Intermediair waar u klant bent te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van SMS Intermediair waar u klant bent.
copyright 2018 SMS Intermediair  |  sitemap  |  disclaimer  |  privacy statement  |  colofon  |  algemene voorwaarden  |  Powered by OTYS Recruiting Technology