Terug naar blog
10 min leestijd

Welke bijdrage levert communicatie aan duurzaamheid binnen Woonbedrijf?

Al weer een jaar geleden introduceerde onze collega Jurriaan Michiel ter Laan aan Woonbedrijf, de grootste woningcorporatie van Zuid-Nederland. De organisatie zocht toen een nieuwe, maar vooral inspirerende leidinggevende van het communicatieteam. Én met affiniteit voor maatschappelijke vraagstukken – en dat heeft Michiel. In dit interview vertelt hij hoe hij samen zijn communicatieteam bijdraagt aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Woonbedrijf. 

Hoe krijgt duurzaamheid vorm binnen Woonbedrijf?

“Duurzaamheid is natuurlijk iets waar veel over gesproken wordt, maar wat niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft. Met communicatie proberen we te verduidelijken wat wij belangrijk vinden en welke duurzame oplossingen wij bieden. We hebben binnen Woonbedrijf een aantal speerpunten benoemd, zo is CO2-neutraal 2050 één van de doelen. Woonbedrijf werkt volgens de principes van de The Natural Step, daar heb ik in mijn eerste maanden ook meteen een training in gekregen, want bewustwording is belangrijk. Dit is vooral in de interne communicatie belangrijk, vertellen waar we mee bezig zijn, wie dit doet en daarmee ook de medewerkers stimuleren om zelf duurzamer bezig te zijn”.

En in communicatie richting huurders?

“Voor communicatie richting onze huurders is het bijvoorbeeld belangrijk om in de grote vijver van nieuwe oplossingen de huurders uit te leggen hoe ze ermee om moeten gaan. Moet je ventileren? Je verwarming nog laag zetten als je naar bed gaat? Per systeem is het antwoord op deze vraag anders, wij kijken mee en denken mee om de huurders duidelijk uit te leggen hoe ze een nieuw systeem moeten gebruiken. Ook denken we mee bij het aanbieden van duurzame oplossingen (zoals zonnepanelen), hoe bieden we ze aan? Welke boodschap zenden we en hoe laten we de huurders meedenken? Dit zijn belangrijke aspecten waar we als afdeling mee te maken hebben”.

Wat zie jij als uitdagingen hierin?

“Een grote uitdaging is het om onze huurders te informeren, te betrekken en mee te nemen in onze, en uiteindelijk ook hun eigen, duurzame keuze. Zo moeten we bijvoorbeeld duidelijkheid scheppen in de wirwar van systemen. Iedereen werd vroeger opgevoed met ‘deuren dicht, zet de verwarming lager als je weg bent’. Dat is nu anders, dus de vanzelfsprekendheden van vroeger zijn veranderd. De uitdaging is om dit zo uit te leggen dat iedereen het snapt en er ook naar handelt. Anders werkt een duurzame oplossing niet goed en is het voor de huurder zelfs een dure oplossing.

Daarnaast proberen wij als afdeling overzicht te houden van de vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen onze organisatie, om verbanden te leggen en de communicatie natuurlijk zo goed mogelijk in te richten”.

Hoe neem jij je team hier in mee?

Michiel ter Laan, hoofd Communicatie bij Woonbedrijf

“Ik probeer mijn collega’s kritisch te laten meekijken met alles, en natuurlijk altijd die huurder voor ogen te hebben. Ik coach waar nodig en wil iedereen het werk laten doen waar hij of zij goed in is. Niet teveel sturend, vooral meedenkend en stimulerend”.

Recente artikelen

Meer in ons blog

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

(Je kunt nieuwsbriefvoorkeuren altijd wijzigen of jezelf uitschrijven)