Terug naar blog

Highlights uit het Nationaal Salarisonderzoek 2021

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen twee jaar gedaald. Hoewel mannen nog altijd vaker een salarisverhoging krijgen dan vrouwen, wordt ook dat verschil kleiner. Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek 2021 uitgevoerd door Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. Wat ons het meeste opviel? Dat de verschillen tussen mannen en vrouwen tot 36 jaar minimaal zijn. Hmm… Nieuwsgierig naar al onze highlights uit het rapport? Lees dan snel verder!

Het Nationaal Salaris Onderzoek is een initiatief van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. Het onderzoek werd dit jaar voor de vijfde keer verricht. Ruim 30.000 respondenten in loondienst deden eraan mee.

Overal verschil, behalve tussen 25 – 35 jaar

Ondanks een dalende beweging, is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2021 nog steeds 5% ten opzichte van 8% in 2019. En dit verschil heeft niets te maken met opleiding, aantal uren, provincie, branche of het wel of niet hebben van een managementpositie. Sterker nog, hoe hoger de genoten opleiding, hoe groter het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen – in het nadeel van vrouwen. Opvallend is dat alleen in de categorie 25 tot 35 jaar de verschillen tussen mannen en vrouwen gering zijn.

Bovenop de loonkloof krijgen mannen ook vaker een salarisverhoging. Ook dat verschil wordt steeds kleiner: 56% van de mannen versus 52% van de vrouwen. De mediaan in toename van het bruto maansalaris de afgelopen twee jaar is voor vrouwen €300,- en voor mannen €400,-.

De arbeidsmarkt is krap, banen zijn er in overvloed en werkgevers doen er alles aan om nieuwe mensen te werven. Werknemers kunnen dus meer salaris vragen. Dat is ook nodig, want het leven wordt duurder

Jaap van Muijen

Hoogleraar organisatiepsychologie aan Nyenrode Business Universiteit

Hoger salaris drijft baanjacht

Ondanks dat we een extreem lage arbeidsmobiliteit en werkloosheid zien, blijkt uit het onderzoek dat één derde van de werknemers open staat voor een nieuwe baan. Belangrijkste reden? Ontevredenheid over het huidige salaris. Ook meer uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden motiveren de zoektocht naar een nieuwe baan. Medewerkers met een vast contract zijn overigens tevredener over hun salaris volgens het onderzoek. Dat geldt ook voor werknemers in de non-profitsector. Wellicht komt dat ook doordat de salarissen in de non-profit gemiddeld 8% hoger zijn dan die in de profitsector.

Het papiertje betaalt zich terug

Werknemers met een midden niveau opleiding krijgen gemiddeld 8% meer betaald dan mensen met een lage opleiding concluderen de onderzoekers. Het verschil tussen hoog- en laagopgeleide werknemers is zelfs 28%. Als je dit vertaalt naar gemiddelde maandsalarissen voor middenopgeleide vrouwen en mannen is dit respectievelijk € 31.465,- en € 33.885,-. In de hoogopgeleide categorie is de mediaan voor vrouwen € 43.701,- en die voor mannen € 49.803,-. Opleiding betaalt zich dus zeker  uit.

Secundair: 13e maand versus winstdeling

Andere verschillen die uit het onderzoek naar voren komen tussen mannen en vrouwen hebben betrekking op secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo hechten de vrouwelijke respondenten waarde aan een 13e maand, tegemoetkoming zorgverzekering, vergoeding reiskosten en aan het beschikken over eigen budget. Voor mannen zijn een auto van de zaak, een winstdeling en een vaste onkostenvergoeding belangrijk aldus het rapport.

Het is duidelijk dat het meer thuiswerken voorlopig, al dan niet voor altijd, blijft. Dan is het ook van belang de meest optimale werkomgeving thuis te creëren voor de hoogste productiviteit. Veel werkgevers hebben hier al beleid op. De achterblijvers zullen snel moeten volgen. Ik denk dat ook een vergoeding voor een thuiswerkplek én voor thuiswerken in het algemeen snel toegevoegd worden aan de standaardlijst met secundaire arbeidsvoorwaarden.

Jaap van Muijen

Hoogleraar organisatiepsychologie aan Nyenrode Business Universiteit

Overige insights

  • 36% van de respondenten geeft aan dat zij tijdens de coronapandemie meer uren hebben gewerkt dan normaal. Vooral de medewerkers in het onderwijs, advies, marktonderzoek, reclame en gemeentelijke overheid vinden dat zij meer uren hebben gemaakt dan normaal.
  • Vrouwen geven meer dan mannen aan dat thuiswerken hun productiviteit heeft verhoogd.
  • Vrouwen blijken net wat vaker dan mannen aan een opleiding te beginnen (56%) en die af te ronden (54%). Ook cursussen volgen zij iets vaker (53%). Mannen stoppen juist vaker met een cursus: 64% van de afhakers is man.
  • Hoe hoger de opleiding, hoe meer respondenten een hogere werkdruk ervaren als gevolg van corona.

Meer trends, inspiratie of tips ontvangen?

In onze maandelijkse nieuwsbrief delen we updates over de arbeidsmarkt, highlights uit rapporten, inspiratie en allerlei tips om jouw werkende leven leuker te maken. Sta je al ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bekijk dan ook eens ons Instagram kanaal of kom gezellig in onze LinkedIn community. Zo weet je zeker dat je niets mist!

Recente artikelen

Meer in ons blog

Meer carrièretips, blogs en vacatures ontvangen?

(Je kunt nieuwsbriefvoorkeuren altijd wijzigen of jezelf uitschrijven)