Terug naar blog
5 min leestijd

De weg terug naar kantoor na corona – onze 3 tips voor een goede voorbereiding

Na een aantal maanden vanuit huis te hebben gewerkt, gaan veel professionals weer terug naar kantoor, of in ieder geval deels. Organisaties waarvan de teams nog grotendeels thuiswerken zijn druk bezig om het ‘terug naar kantoor na corona’ vorm te geven. Anderen werken voorlopig in shifts. In dit blog geven we je 3 tips over hoe jij je als organisatie kunt voorbereiden op de weg terug naar kantoor.  

Kijk eerst samen terug en dan pas vooruit

De afgelopen maanden is er veel commitment gevraagd van werknemers en veel flexibiliteit van werkgevers. Zonder dat er heel veel tijd was om je erop voor te bereiden. Wil je de weg terug naar kantoor na corona goed uitstippelen, evalueer dan eerst de afgelopen maanden samen met je team. Hoe hebben wij de afgelopen tijd ervaren? Welke lessen kunnen we als organisatie leren van het thuiswerken? Hoe beoordelen we onze digitale infrastructuur? Wat vonden we van de aansturing op afstand?

Feit is dat de coronacrisis de manier waarop werknemers naar hun werkgevers kijken enorm beïnvloedt. Door je personeel te betrekken bij het ontwerpen van de weg terug naar kantoor, bouw je er automatisch al draagvlak voor. Daarnaast krijg je belangrijke inzichten in welke lessen je als organisatie of als team kunt leren van de afgelopen tijd. De coronacrisis heeft ons massaal gedwongen anders te werken – en zal dat voorlopig ook blijven doen. Organisaties die hun ‘lerend vermogen’ op een dergelijke manier optimaal gebruiken kunnen op basis van de gewonnen inzichten weer een interessante slag maken. Want: “It is not the strongest species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change”, aldus Darwin.

Personaliseer jouw re-boardingstrategie

Sommige werknemers staan te springen om weer op kantoor te kunnen werken, of hebben dat de afgelopen tijd al gedaan. Anderen kiezen nu voor een hybride tussenvorm of durven de stap naar kantoor nog niet te maken. Zonder duidelijke richtlijnen kan er onvrede ontstaan over waarom sommige werknemers wel bereid zijn om op kantoor te werken en sommigen niet. Aan organisaties de taak om voorzichtig met deze groepsdynamiek om te gaan. Want de manier waarop deze dynamiek wordt aangepakt heeft grote invloed op de commitment van de betrokken werknemers.

Tijdens deze crisis bestaat namelijk geen ‘one size fits all’ aanpak. Het is aan jou de taak om samen met je werknemers in dialoog te blijven in het ontwerpen van de reboarding na deze intelligente lockdown. Want ookal mag een werknemer niet weigeren om weer vanuit kantoor te werken, je moet je als werkgever ook afvragen of een worsteling met zo’n werknemer de organisatie verder helpt. Toon begrip en wees open in waarom jij als werkgever een keuze maakt om weer op kantoor te komen werken. Welke struikelblokken zie je als iedereen thuis blijft werken of wanneer een bepaalde werknemer blijft thuiswerken? Angst is namelijk voor iedereen anders. Wellicht heeft de werknemer in kwestie iemand verloren, of heeft hij of zij een partner die tot de risicocategorie behoort. Begrip is daarom in deze essentieel.

Heroverweeg je leiderschap

Tijdens de ‘lockdown’ hebben veel werknemers aangetoond prima, of soms beter, vanuit huis te kunnen werken. De facto heeft deze groep meer autonomie gekregen. Ze hebben laten zien met minder controle vanuit het management over de organisatie van hun werk, toch resultaten te kunnen boeken. Veel werknemers verwachten deze autonomie te behouden. Dit vraagt van managers het aanpassingsvermogen om meer te coachen en de focus te verleggen van het proces naar het resultaat. De vraag is alleen of veel managers dit nu ook zo ervaren. Open communicatie waarin sterke punten worden benadrukt om het vertrouwen te versterken en zwakke punten direct worden geadresseerd is een vaardigheid die een manager zich in deze nieuwe werkelijkheid snel eigen moet kunnen maken.

Advies over de inrichting van de weg terug naar kantoor?

Kabinet Rutte adviseert werknemers zoveel mogelijk vanuit huis te werken tot 1 september. Na september zullen veel organisaties kiezen voor een hybride vorm. Werknemers en werkgevers zullen vooral wendbaar moeten blijven om zich continue aan te passen aan veranderingen.

Ben jij als organisatie nog zoekende in de manier die voor jouw team het beste werkt? En zou je hierin graag geadviseerd of begeleid worden? Neem dan even contact met ons op. We helpen je graag!

Recente artikelen

Meer in ons blog

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

(Je kunt nieuwsbriefvoorkeuren altijd wijzigen of jezelf uitschrijven)