Algemene Voorwaarden

SMS Intermediair is aangesloten bij de NBBU en volgt deze Algemene Voorwaarden . Uitzondering wordt gemaakt op Artikel 24: Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende. Afwijkend van de NBBU hanteert SMS een periode van 12 maanden.